Kalibracija i servis

Kalibracija mjerne opreme

Najvažnije karakteristike mjernih instrumenata i mjerne opreme mijenjaju se tijekom vremena. Te promjene uvjetovane su utjecajem okoline, pogrešnim rukovanjem, trošenjem mjernih površina i ostalim razlozima.

Zbog toga je potrebno periodički kalibrirati mjerne instrumente kako bi se provjerila i garantirala točnost mjernih rezultata.

Kalibracija je skup operacija koje pod određenim uvjetima utvrđuju odnos između vrijednosti koje prikazuje mjerni instrument ili mjerni sustav i odgovarajuće poznate vrijednosti referentnog standarda.

Tvrtka HYDRA LUKA 2007 d.o.o. jamči servisno-tehničku podršku za kompletan prodajni program, unutar i izvan jamstvenog roka, kao i dobavljivost rezervnih dijelova u vremenu od minimalno 5 godina nakon prestanka proizvodnje određenog mjernog uređaja. Jednostavniji popravci obavljaju se u Zagrebu, dok se zahtjevniji popravci i kalibracije urađaja obavljaju u servisnim centrima samog proizvođača.

Za sve proizvode koji zahtjevaju servis, molimo kontaktirajte nas telefonski kako bi dogovorili optimalnu uslugu a potrebno je uz svaki mjerni uređaj priložiti i sljedeće:

  • podatke o tipu mjernog uređaja i serijski broj,
  • podatke o vlasniku proizvoda i kontakt osobu,
  • opis kvara odnosno razlog zbog čega se uređaj šalje u servis.

U mogućnosti smo obaviti umjeravanje svih instrumenata iz prodajnog programa preko naših partnera – ovlaštenih mjeriteljskih laboratorija, kako bi omogućili korisniku umjeren instrument pogodan za uporabu odmah nakon isporuke.

Redovnim umjeravanjem za određene mjerače možemo produljiti i jamstveni rok.

  • Kalibracija i servis