Određivanje kemijske kakvoće pitke vode

Mjerna oprema za određivanje kemijske kakvoće pitke vode.

Voda je jednostavan kemijski spoj, čija se molekula sastoji od jednog atoma kisika i dva atoma vodika.

Toj tekućini bez boje, okusa i mirisa kvaliteta ovisi o fizikalnim, biološkim, radiološkim i kemijskim svojstvima.

Ovdje je predstavljena mjerna oprema za mjerenje parametara kvalitete, a to su: tvrdoća vode, specifična elektroprovodljivost, pH
vrijednost, mutnoća i određivanje klorida.

Multilog 2 MetriNet sustav kombinira Multilog 2 logger sa ATi digitalnim senzorima za mjerenje parametara kvalitete vode u realnom vremenu.

Moguće je kombinirati sljedeće dostupne senzore:

  • pH,
  • vodljivost,
  • mutnoća,
  • oksidacijsko redukcijski procesi ORP,
  • kloridi i kiseline (free chlorine, total chlorine,  fluoride, chlorine dioxide, peracetic acid, hydrogen peroxide)
  • otopljeni kisik, otopljeni ozon i slično