Oprema za mjerenje u vodoopskrbnim sustavima

Oprema za mjerenje u vodoopskrbnim sustavima primjenjuje se za mjerenja trenutnog protoka, ukupnog volumena vode, tlaka, nivoa vode i slično a primjenu nalazi u sljedećim objektima:

  • vodospremnici, cjevovodi, crpne stanice,
  • zoniranje sustava – DMA, mjerenje malih noćnih protoka…

Ovdje saznajte više…