Oprema za mjerenja u odvodnji

Tvrtka HYDRA LUKA 2007 d.o.o. može ponuditi više vrsta rješenja u mjerenju protoka otpadnih voda u ovisnosti o složenosti mjernog mjesta i vrsti tehnologije mjerenja koja će se primijeniti.

Prema mjernom mjestu mjerenja u odvodnji možemo podijeliti na:

  • mjerenja protoka u velikim kanalizacijskim kanalima, kanalizacijskoj mreži,
  • mjerenja protoka na UPOV-ima (postrojenjima/uređajima za pročišćavanje otpadnih voda),
  • mjerenja protoka u industriji i hidroelektranama,
  • mjerenja protoka na rijekama i potocima…

Ovdje saznajte više…