Elektromagnetski mjerači protoka – prirubnički

Elektromagnetski mjerači protoka – prirubnički

FLOMAG 3000

Elektromagnetsko mjerenje protoka temelji se na Faraday-evom zakonu. Prema tom zakonu napon se inducira u vodljivom mediju koji se giba u magnetskom polju. Taj napon je proporcionalan brzini protoka medija. Transmiter pojačava taj signal pretvara ga u standardne izlaze kao strujni ili impulsni.

Elektromagnetski mjerač protoka sastoji se od dva osnovna dijela – senzor protoka i pretvarač. Pretvarač može biti ili sastavni dio senzora (kompaktna verzija) ili odvojeno, povezan sa senzorom pomoću kabela (daljinska verzija).

  • Točnost +/-0.2%
  • Mjerni opseg 0,1 – 12 m/s
  • Vodljivost medija >=20μS/cm za neke medije >=5μS/cm
  • Prikladno za promjere cjevovoda DN10 do DN1200, PN6 do PN64
  • Strujni, impulsni izlazi
  • Komunikacija preko RS232, RS485 Modbus, 0-20mA petlja, M-Bus, GSM modem, HART, Profibus DP
  • Procesni priključak od DN 25 do DN 3000
  • Temperatura medija 0…150°C
  • Stupanj zaštite: senzor IP68, pretvarač IP67

Prospekt FLOMAG 3000